Laško – Strokovni seminar za vodje skupin »Korakaj naprej…«

V Laško smo se 3. in 4. oktobra namenili v hotel Thermana, kjer se je odvijal Seminar za voditelje skupin z naslovom »Korakaj naprej…«.

Prvega dne so nas pričakali s pestrim in zanimivim programom: imeli smo evalvacijo, navdušujoče predavanje, za okrepitev pa še pred večerjo zaplavali v zdravilni vodi. Oba dneva smo večinoma delali po skupinah.

Drugega dne smo pomensko ovrednotili naše prostovoljno delo, izrazili želje in reševali primere pogostih težav v skupinah. Aktivno smo se udeležili tudi raznovrstnih svetovnih plesov za starejše, dan pa zaključili s smehom, dobrimi mnenji in medsebojnim povezovanjem.

Scroll to top