Program

Skupine starejših ljudi za samopomoč

Skupina za samopomoč je skupina naključno zbranih posameznikov, ki se srečujejo enkrat na teden, po uro do dve uri, pod vodstvom usposobljenih prostovoljcev – voditeljev. Deluje po principu prijateljske skupine, kjer si člani delijo svoja doživljanja, izkušnje, veselja in tegobe. Osnovna dejavnost v skupini je usmerjeni pogovor. Ustvari se toplo in varno ozračje, kjer lahko vsak pove svoje mnenje, je sprejet, nihče ga ne obsoja, kritizira ali moralizira. V skupinah se obravnavajo različne življenjske tematike.

Skupine starejših ljudi za samopomoč predstavljajo naš poglavitni program in delujejo na območju Kranja, Nakla, Preddvora, Šenčurja, Visokega, Tržiča in Jesenic.

Imamo 36 skupin (14 zunanjih ter 22 domskih). V nekaterih zunanjih skupinah še sprejemamo nove člane, zato vas vabimo, da se nam pridružite!

Zunanje skupine za samopomoč

STORŽIČ
Voditeljici: Marija Mladenovič in Nada Mitrovič
Kraj in čas sestajanja: Skupni prostor Oskrbovanih stanovanj Kranj, Planina 66a
vsak četrtek od 10.00 do 12.00

CVETKE
Voditelja: Mirko Steiner in Veronika Miklavc
Kraj in čas sestajanja: sedež društva Z roko v roki (Huje 23a),
vsako sredo od 11.00 do 13.00

ZARJA
Voditeljici: Marija Jereb in Vladka Eržen
Kraj in čas sestajanja: gasilni dom Duplje,
vsaka sreda od 16.00 do 17.30

KLASJE
Voditeljici: Katja Stare in Maša Čuturić – Kambič (nadomeščanje)
Kraj in čas sestajanja skupine: KS Zlato polje,
vsak torek od 16.30 do 18.00

RESA
Voditeljici:  Silva Erzar in Breda Kavčič
Kraj in čas sestajanja: KS Čirče,
vsak torek od 10.00 do 11.30

BODEČE NEŽE
Voditeljica: Zora Žitnik Martinc in Mateja Smolko
Kraj sestajanja: prostori krajevne skupnosti Stražišče,
vsak četrtek od 9.30 do 11.00

KOPRIVE
Voditeljici: Aleksandra Pušnik in Tatjana Sajovec
Kraj sestajanja: prostori krajevne skupnosti Visoko (Visoko 67)
vsaka sreda od 9.00 do 10.30

DOBRA MISEL
Voditeljica: Ana Juhant in Urška Stare
Kraj in čas sestajanja: Layerjeva hiša Kranj
vsak petek ob 15.uri

ISKRICE
Voditeljici: Ani Bešter in Manja Belec
Kraj in čas sestajanja: KS Vodovodni stolp
vsak četrtek od 16.00 do 17.30

TORKLA
Voditeljici: Marija Jakopin in Olivera Kogovšek
Kraj in čas sestajanja: KS Stražišče
vsak ponedeljek od 9.30 do 11.00

DETELJICA
Voditeljici: Marina Berlot
Kraj in čas sestajanja: Dom Petra Uzarja Tržič,
vsaka sreda od 10.00 do 11.30

ŠIVANKARICE
Voditeljici: Tatjana Steiner
Kraj in čas sestajanja: Medgeneracijski center Kranj,
vsak ponedeljek od 10.00 do 12.00

KROMPIRJEV CVET
Voditeljici: Margareta Benčič in Marinka Mohar
Kraj in čas sestajanja: Dom krajanov Šenčur,
vsak ponedeljek od 9.30 do 11.30

ŽITNA POLJA
Voditeljici: Slavi Marjančič in Metka Čavlović
Kraj in čas sestajanja: Prostori župnišča Primskovo,
vsak torek od 10.00 do 11.30

 

Domske skupine

Dom upokojencev Kranj
Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
Skupine: Čebelice, Nagelj, Vesela dekleta, Kranjske lastovke, Rdeče vrtnice, Prijetne urice
Kontaktna oseba: Vida Globočnik
https://www.du-kranj.si

Dom starejših občanov Preddvor
Potoče 2, 4205 Preddvor
Skupine: Praproti, Čebelice-Marjetice
Kontaktna oseba:  Klavdija Balantič
http://www.dso-preddvor.si/domov.html

Dom starejših občanov Naklo (enota DSO Preddvor)
Stara cesta 63, 4202 Naklo
Skupina: Lastovke
Kontaktna oseba: Irma Čebašek
http://www.dso-preddvor.si/splosno-o-enoti-naklo.html

Dom Petra Uzarja Tržič
Ročevnica 58, 4290 Tržič
Skupine: Luč, Marjetice, Slavčki, Sončnica, Tulipan, Upanje, Zimzelen, Zvončki
Kontaktna oseba:  Manca Šolar
http://www.dputrzic.si/

Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice
Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
Skupine: Cvetje v jeseni, Korenine, Metulj, Spominčice, Trobentice
Kontaktna oseba:  Darja Kosančič
http://www.dom-jesenice.si/

Deli:
Scroll to top