O NAS

O NAŠEM DRUŠTVU

Smo društvo za sožitje generacij in medgeneracijsko povezovanje. Spodbujamo prostovoljstvo ter skrbimo za polno, aktivno in kakovostno življenje starejših. Zadovoljujemo socialne in nematerialne potrebe starejše generacije in obenem pripravljamo srednjo generacijo na lastno starost. Ustvarjamo pogoje za smiselno življenje starejših, s poudarkom na gradnji toplih medčloveških odnosov, medgeneracijskem povezovanju in odpravljanju predsodkov o starosti.

Naše društvo združuje 425 članov in deluje pod okriljem krovne Zveze za socialno gerontologijo Slovenije. V našem društvu je trenutno aktivnih 87 prostovoljcev, s katerimi izvajamo tri poglavitne programe:

Skupine starejših ljudi za samopomoč, Individualno družabništvo ter Medgeneracijski tabor.

Poleg poglavitnih treh programov v društvu prirejamo tudi raznolika strokovna srečanja, predavanja, izobraževalne in ustvarjalne delavnice. Organiziramo tudi družabna srečanja: večere s tombolo, vsakoletni društveni piknik ter izvajamo Telovadbo za vse generacije ter Vadbo za energetsko ravnovesje telesa.

Naši člani in prostovoljci se z velikim veseljem vključujejo v vse dejavnosti našega društva, zato se pojavlja tudi potreba po širjenju naših dejavnosti, kar je del naše vizije razvoja društva za v bodoče.

V Medgeneracijskem društvu Z roko v roki delamo v skladu z etičnimi načeli Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva.

Zavedamo se, da so nosilni steber našega društva naši prostovoljci, zato zanje vsako leto pripravljamo različna predavanja, seminarje, tematske delavnice pa tudi izlete in novoletno zabavo. To je le skromen način s katerim želimo izraziti hvaležnost prostovoljcem, ljudem, ki si odtrgajo del svojega dragocenega časa, da starim ljudem prinašajo sonce v sivino vsakdana.

Vsem našim dosedanjim prostovoljcem se toplo zahvaljujemo in jih vabimo k nadaljnjemu sodelovanju, prav tako pa vabimo vse nove prostovoljce, da se nam pridružite in postanete nov člen v verigi medgeneracijskega povezovanja.

Delujemo v sodelovanju s partnerskimi institucijami, organizacijami in društvi, ki se jim na tem mestu zahvaljujemo za dobro dosedanje sodelovanje.

STATUT DRUŠTVA

ZBORNIK DRUŠTVA

KOLEKTIV DRUŠTVA

MIRKO STEINER, predsednik društva

ZORA ŽITNIK MARTINC, podpredsednica društva

mag. MATEJA PROSEN, zunanja sodelavka

SLAVICA MARJANČIČ, strokovna sodelavka

PARTNERJI

Scroll to top