Program

Individualno družabništvo

Program osebnega družabništva s starejšim človekom temelji na sodobnem prostovoljskem medgeneracijskem povezovanju. Ciljna skupina programa so starejši v srednjem oz. poznem starostnem obdobju, ki so socialno izključeni v svojem bivalnem okolju in  potrebujejo podporo pri ohranjanju socialnih aktivnosti, druženju ter pomoč pri iskanju osnovnih informacij.

Družabništvo s tega vidika predstavlja enega izmed nadomestil za sosedsko sodelovanje in pomeni prijateljevanje s starejšo osebo, s katero ustvari topel medčloveški odnos.

Neredko se namreč zgodi, da je človek v poznejših letih velikokrat osamljen. V podzavest se mu prikradejo otožne, žalostne misli, mnogokrat pogrešajo nekoga, da bi se mu potožili … K sreči se najdejo ljudje, ki so pripravljeni popestriti vsakdan sočloveku. To so naši prostovoljci, ki sodelujejo v programu individualnega družabništva že od leta 2009. V našem društvu imamo trenutno 24 takih prostovoljcev, ki obiskujejo 26 uporabnikov.

Individualno družabništvo predstavlja tedensko druženje s starejšo osebo z namenom kvalitetnega medgeneracijskega sodelovanja, saj mora biti vsak človek povezan z ljudmi vseh treh generacij – mlajšo, srednjo in starejšo. Prostovoljec in uporabnik  si izmenjujeta znanja, življenjske izkušnje, želje in misli, ter tako bogatita drug drugega. Srečevanje s starejšim človekom prostovoljcu omogoča vpogled v svet starosti, preseganje stereotipov o starosti in koristno preživljanje prostega časa oziroma obšolskih dejavnosti. Oseben odnos med prostovoljcem in uporabnikom se krepi z rednimi, vnaprej dogovorjenimi srečanji in spremljajočimi dejavnostmi (sprehodi, skupnimi opravki…).

Namen družabništva je, da starejši ljudje, ki ne morejo več sami od doma – ostanejo v stiku z mlajšimi ljudmi in dogajanji v svetu. Tako lahko v veliki meri preprečimo zagrenjenost, osamljenost in socialno izključenost.

POSTANI PROSTOVOLJEC – INDIVIDUALNI DRUŽABNIK

 

Deli:
Scroll to top